mStore
STÄNG

Gratis standardfrakt vid köp över 2 000 kr 🚚

Visar priser med moms
APL - utbildningar och workshops

Skräddarsydda utbildningar.

Vi utbildar pedagoger så att de ska få ut mesta möjliga av Apples läromedel. 

 AR – utforska barns fantasi och berättande.

Denna utbildning lär dig som pedagog hur AR (Augmented Reality) kan skapas tillsammans med barnen för att utforska deras fantasi. 

 Alla kan skapa
– konkretisera adekvat digital kompetens.

I denna utbildning undersöker vi tillsammans hur ”Alla kan skapa” kan hjälpa till att utveckla metoder som gör skillnad för barn och elever.

 

 Alla kan koda
– möjliggör programmering
enligt läroplanen.

I denna utbildning undersöker vi tillsammans hur ”Alla kan koda” möjliggör programmering enligt läroplanen.

 

 

Skräddarsydda workshoppar.

Våra workshoppar hjälper pedagoger att bli mer avancerade i sina undervisningsmetoder.

 

Workshoppar - grundläggande

Digital kompetens på fritids eller förskola.

Vi fokuserar på delarna i läroplanen som handlar om digital kompetens på fritids eller i förskolan. Vi besvarar olika frågeställningar med exempel på digitala verktyg som kan användas i syfte att nå dess mål.

Grundutbildning iPad
för förskolepedagoger.

Vi delar med oss av hur man hanterar Kamera, Kartor och tangentbord på iPad. Hjälpmedel som underlättar för små barn som guidad åtkomst och tredjepartsappar tittar vi lite extra på.

Grunder för lärare
iPad eller Mac.

Denna workshop ger en grundlig genomgång av funktioner på iPad och Mac. Vi kommer också att titta på program som Mail, Kontakter, Kartor, Kalender och Bilder.

Programmering
i förskolan.

I denna workshop, där vi går igenom både analog och digital programmering, utgår vi från den aktuella förskolans behov och skapar en workshop utifrån kunskapsnivå och befintligt material.

Designa lärande.

Genom att designa din undervisning med hjälp av olika mallar kan du som pedagog styra dina elever genom struktur och guidning. I denna workshop utgår vi ifrån appen Numbers.

Numbers i undervisningen.

Det unika med Numbers på iPad är att du kan fotografera och filma direkt in i kalkylbladet. Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer – dels för nybörjare men även för vana användare.  

Kreativitet i Numbers.

Ta chansen och upptäck något nytt! Numbers kan förändra ditt sätt att arbeta tillsammans med dina elever – i denna workshop visar vi hur!

Pages på iPad
eller Mac.

Workshopen kan anpassas efter önskemål men innehåller som standard textbehandling, formatering av text och bild, tabellhantering och skapande av illustrationer med enkla former och mallar för elevernas lärande.

Keynote på iPad
eller Mac.

Keynote är ett program för iPad och Mac som är väldigt lämpligt att skapa sina lektioner och genomgångar i. Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer.

Visualisering.

Hur kan du använda Keynote för att visualisera din undervisning?  I denna workshop lär du dig skapa GIF-bilder, animera, MagicMove och att arbeta med Former.

Vad finns bakom de ”andra” knapparna i iWorks-apparna?

Vi fördjupar oss i dessa appar där vi upptäcker vad de har att erbjuda. Vi kommer arbeta med Spela in ljud, Diagram, Tabeller, Rita, Bildgalleri, Webbvideo,
E-pub och Magisk flytt.

Workshoppar - kreativa

Praktiskt estetiska
ämnen på iPad.

I den här workshopen går vi igenom hur man använder kameran och appar där kameran är integrerad som i Pages och iMovie.

Kreativitet med
iPad på förskolan.

Vi bjuder på inspiration till att använda iPad kreativt. Vi visar olika sätt att använda QR-koder som exempelvis kalender, tärning, och sagobok. Du lär dig även använda Youtube för att skapa en visuell lekmiljö.

Kreativitet på
iPad eller Mac.

I denna workshop går vi igenom hur man kan kombinera olika appar på ett framgångsrikt sätt i kreativ undervisning. Förkunskaper: grundkunskaper i iMovie, Keynote.

Designa app.

Vill du att dina elever ska få utlopp för sina idéer i att designa en app? Ett bra sätt är att välja problem som engagerar dem. I denna workshop visar vi hur!

GarageBand.

Workshopen passar alla som vill leka med ljud oavsett om man är musiklärare eller undervisar i något annat ämne och oavsett vilken åldersgrupp man undervisar.

Film i undervisningen.

Vi går igenom hur man kan skapa instruktionsfilmer till eleverna i Explain Everything, Clips eller iMovie. Därefter tittar vi på hur man kan dela filmerna via en QR-kod, blogg, Youtube eller plattform.

iMovie.

iMovie är ett filmredigerings-
verktyg där man kan skapa filmer och bildberättelser direkt i iPad eller Mac. Denna workshop kan genomföras på två olika nivåer – dels för nybörjare men även för vana användare.

 

Workshoppar - kärnämnen

Matematik i förskolan.

Vi visar hur man använder iPad för att öva på matematik i förskolan. Vi använder kameran och utforskar möjligheterna att rita på bilder. Med hjälp av Garageband skapar vi matematiklåtar och sagor i iMovie eller Keynote.

Matematik på iPad.

Hur blir eleverna mer interaktiva i matematikundervisningen?Mentimeter, digitala whiteboardtavlor och formulär samt andra interaktiva appar ger en snabb bild av vad eleverna kan. Med Kahoot och Quizlet live kan eleverna öva.

NO på iPad.

Det finns många olika appar inom de olika ämnena biologi, kemi och fysik som tränar på vissa specifika områden men i den här workshopen riktar vi in oss på iMovie, Pages och Numbers som kan användas i samtliga tre ämnen.

SO på iPad.

I denna workshop lär du dig hur du med interaktiva verktyg som Mentimeter, digitala formulär och quiz-program får en snabb bild av vad eleverna kan. Du kommer även få ta del av olika sätt att använda presentationer i Prezi och Keynote.

Svenska på
iPad eller Mac.

Estetiska uttrycksformer i svenskundervisningen är enligt många forskare ett bra sätt för elever att inhämta kunskap. Du lär dig skapa podcasts i Garageband, bildspel i iMovie samt berättelser i Pages.

Modersmålslärare.

I denna workshop arbetar vi med läroplanen, uppgifter, differentierad undervisning, planering, bedömning och sammanfattning. Allt detta görs med iPad som verktyg.

Språkutveckling
i förskolan.

Du lär dig hur man använder iPad i en språkutvecklande undervisning samt skapa digitala multimediala ordböcker i Keynote där både bilder, ljud och video är en del.

Workshoppar - med fokus på tillgänglighet

Hur kan iPad öka tillgängligheten för
dina elever?

I workshopen går vi igenom olika inställningar så att allt lärande blir så tillgängligt som det bara kan för alla elever oavsett förutsättningar.

Särskilda behov, hjälpmedel och anpassningar.

Ofta är ett verktyg bra för alla, inte bara för en elev i svårigheter. Vi går igenom anpassningar som finns möjliga med en iPad såsom talsyntes, diktering samt läsaren i Safari.